HEM

The Great Learning Orchestra – ett nätverk av drygt hundra musiker från olika genrer, städer och länder som möts för att utforska musik med lyssnandet i centrum. GLO har sin bas i Stockholm men samarbetar med tonsättare och musiker ifrån hela världen.

The Great Learning Orchestra – a network of a little more than one hundred musician from different genres, cities and countries, meeting up to explore music with listening in the centre. The GLO is based in Stockholm but cooperates with composers and musicians from all over the world.

 
photos by Ingvar Loco Nordin or Courtesy Index/Jonas Esteban Isfält
all rights reserved